Triumph Motorcycles Warszawa

Aleje Jerozolimskie 200

+48 692 292 554 serwis.warszawa@triumphpolska.pl

ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec (adres siedziby i adres do korespondencji: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318605; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS; NIP: 5562678193; REGON: 340526925; adres poczty elektronicznej: salon.warszawa@triumphpolska.pl.